Kijkwijzer

Beoordeeld door M.N op 26 november 2013
Beoordeling is gebaseerd op het bekijken van de hele voorstelling
Toelichting:

presentatiedag 25 november 2013

Professionaliteit gezelschap

Oordeel over de professionaliteit van het gezelschap:

Prima.

Kenmerken van de voorstelling

Niet Weinig Veel
 • Humoristisch
 • Triest
 • Serieus
 • Spannend
 • Talig
 • Verhalend
 • Beeldend
 • Abstract
 • Interactief
Toelichting:

Leuke taalvondsten zoals Ali Baba, Ali B die leerlingen erg grappig vonden.
Maar het gaat ook over hebzucht, list en bedrog, dus serieuze onderwerpen worden niet geschuwd.

Beoordeling

1 Beoordeling Inhoud
 • Uitwerking thema
 • Uitwerking verhaal(lijn)
Toelichting:

Bestaande verhaal over goed en kwaad aangepast aan 21e eeuw.
Oud verhaal op creatieve manier in modern jasje gestoken.

2 Beoordeling Vorm
A Toneelbeeld
 • decor
 • licht
 • geluid
 • audiovisuele effecten
  n.v.t
 • kostuums uitvoerende(n)
Toelichting:

Decor is prikkelend en uitdagend. Functioneel in verhaal, zoals 'ouderwetse' schatkist. Navraag bij de leerlingen over wat er in zou zitten: "goud", "geld", "juwelen"; en het zijn iPads...
Licht mooi, geluid prima: violiste niet overheersend, maar goed in verhouding tot acteur.

B. Technische kwaliteit uitvoerende(n)
 • (spelers
Toelichting:

zowel acteur als musicus zijn van hoog niveau.

3 Aansluiting beoogde doelgroep
 • Lengte van de voorstelling
 • Spanningsboog
 • Thema
 • Niveau leerlingen
Toelichting:

Aanwezige leerlingen uit groep 3 en 4 waren tot laatste minuut geboeid en deden tijdens de voorstelling actief mee.

4 Totaal oordeel
Toelichting:

Gelukte versie van een oud sprookje in een moderne vertaling.

Advies type onderwijs

 • PO (groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7)
 • SO (middenbouw, bovenbouw)
Toelichting:

een echte PO-voorstelling waarin goed en kwaad mooi tegen elkaar uitgespeeld worden.