Ga direct naar inhoud

Nederland en de transatlantische slavenhandel

Blauwe golf
'Nederland en de transatlantische slavenhandel' is een website voor jongeren die een aantal thema's uit de geschiedenis van de slavernij belicht. Speciale aandacht is er voor de positie van Nederland ten opzichte van slavernij en slavenhandel door de eeuwen heen. De site biedt unieke Nederlandstalige archiefteksten uit de tijd waarin Nederland een actieve rol speelde in de internationale handel, maar ook verhalen uit het hedendaagse Gambia, Suriname en Curacao. Door het complete aanbod van content, lesvragen, en de mogelijkheid tot interactie met andere gebruikers is 'Nederland en de transatlantische slavenhandel' goed te gebruiken in het onderwijs. Er zijn verschillende lesroutes door het materiaal uit te zetten, op verschillende leerniveaus en van verschillende tijdsduur. Het materiaal op de website is geschreven voor leerlingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs en de hogere klassen van het VMBO (met name de sectoren Zorg en Welzijn, Economie). De site is onder meer te gebruiken in de volgende vakken: Nederlands, Geschiedenis, Maatschappijleer, Informatiekunde. De pagina 'Opdrachten' op de site geeft een aantal zelfstandig uit te voeren lesopdrachten. Deze zijn gerangschikt op thema en niveau. Het bestuderen van 'Nederland en de transatlantische slavenhandel' is te combineren met een bezoek aan één of meerdere van de Nederlandse musea en archieven die aandacht besteden aan de periode van slavernij. Op de links-pagina staan verwijzingen naar de websites van een aantal belangrijke musea en instellingen. Veel musea en archieven hebben speciaal educatief materiaal ontwikkeld dat ter beschikking staat van bezoekende scholen. Voor vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar de Africaserver op het volgende adres: nl-slavenhandel@africaserver.nl