Ga direct naar inhoud

Anno Tijdspel

Blauwe golf
Anno Tijdspel is er om spelenderwijs de kennis van leerlingen te vergroten van de chronologie van de tijd en de grote lijnen en thema's van de geschiedenis. Door het spelen van het spel krijgen leerlingen inzicht in de samenhang van thema's en tijdlijnen, waardoor zij ontwikkelingen beter in de tijd kunnen plaatsen. Het spel is dus inzetbaar vanaf de brugklas tot de examenklas en het is bruikbaar voor alle leerwegen binnen het VMBO. Het spel kan naar eigen inzicht in de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van HAVO en VWO ingezet worden. In het spel verbinden leerlingen chronologie en thema's met elkaar door kaarten op de juiste volgorde te leggen. Het spel bestaat uit basiskaarten (tijdvakken, jaartallen en periodes) en uitbreidingskaarten (themakaarten, canonkaarten, kenmerkende begrippen geschiedenis VMBO). Het spel is lesondersteunend en sluit aan bij de kerndoelen en methodes in het onderwijs. Leerkrachten kunnen het spel op verschillende manieren inzetten; bijvoorbeeld als toetsmethode, als introductie van de les of als afsluiting van een hoofdstuk. Het spel is voor € 5,- te bestellen via secretariaat@nationaalhistorischmuseum.nl