Ga direct naar inhoud

Kennismaking met het archief

Blauwe golf
Aanbieder
Voor de eerste klas van de basisvorming. In de les Kennismaking met het archief, die op school door de docent wordt gegeven, krijgen de leerlingen een algemene introductie op het (stads)archief. De volgende vragen worden beantwoord: wat is er te vinden, waarom bewaren we dit, voor wie is het bedoeld, waarvoor kun je het archief bezoeken, is het toegankelijk en openbaar, welke problemen levert het bewaren op? Alle mogelijke archiefbronnen, zoals handschriften, affiches, kranten, fotos, tekeningen en kaarten worden in het project gebruikt. Het is de bedoeling dat het project ontknoopt in een archiefbezoek. Bel hier voor uw plaatselijke archiefdienst. Project is beschreven in werkmap 'erfgoed voor het onderwijs', te downloaden op http://www.cultuurwijs.nl/asp/page.asp?alias=cultuurwijs.nl