Ga direct naar inhoud

Lesbrieven bij bezoek aan Texel

Blauwe golf
Ter voorbereiding op een bezoek met uw klas aan Texel en Ecomare heeft de educatieve dienst van Ecomare een aantal lesbrieven ontworpen voor de bovenbouw van het basisonderwijs die u naar eigen inzicht in de les kunt gebruiken. De lesbrieven omvatten samen een schat aan informatie en opdrachtjes voor uw leerlingen. Bij de lesbrief 'het strand, kwallen en krabben' zit zelfs een invul zoekblad dat de leerlingen later op het texelse strand nog goed kunnen gebruiken. De lesbrieven zijn te downloaden op www.ecomare.nl, onder het kopje 'scholen'. Wanneer u ze samen bind heeft u een geweldig werkboekje. Lesbrief 'Het eiland Texel' bestaat uit: feitjes van het Eiland Texel, o.a.: afmetingen, aantal inwoners en een stukje tekst over schapen. Een kaart van Texel waarop de leerlingen de belangrijkste plaatsen in moeten vullen en met kleur de verschillende (natuur-) gebieden aan moeten geven, een vragen- en opdrachtenstencil. Lesbrief 'Het strand, kwallen en krabben' bestaat uit: informatiebladen over eb en vloed en jutten, twee zoekbladen: wat vind je op het strand?;Lesbrief 'Het wad' bestaat uit: informatie over de waddenzee: waarom is het zo'n uniek (internationaal) natuurgebied? Wat leeft er op het wad? opdrachtblad 'Wie eet wat? Op het wad' Lesbrief 'De zeehond, knuffeldier of roofdier?' bestaat uit: Informatie over zeehonden en zeehondenopvang. Met opdrachtenblad 'Zeehonden' Lesbrief 'Ontdekkingstocht duin, bos en strand' bestaat uit: een kaartje met de route, opdrachtstencils met vragen over bosbouw, geuren, duin begroeïng, luisteren, diersporen, duinvorming, jutten. Deze ontdekkingstocht start bij het parkeerterrein van Ecomare waar u ook de fietsen kunt stallen.