Ga direct naar inhoud

Trekvogel project

Blauwe golf
Ecomare heeft in samenwerking met WILDzoekers, Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten een landelijk trekvogelproject voor basisscholen opgezet. Geïnteresseerde scholen kunnen contact opnemen met de educatieve dienst van Ecomare om zich te laten informeren via telefoonnummer 0222-367440 of mail naar educ@ecomare.nl. Wie kan meedoen? Het trekvogelproject is bedoeld voor de bovenbouw van de basisscholen in Nederland. Het project richt zich op de kustgerichte trekvogels zoals de rosse grutto, kanoetstrandloper en de lepelaar. Het doel van het project is kinderen inzicht geven in het leven van een trekvogel en het belang van het Nederlandse (wadden)kustgebied als tussenstop voor een trekvogel. Het bijkomende doel is kinderen te activeren om meer met de natuur bezig te zijn. Er is een speciaal lespakket met leskrant voor scholen ontwikkeld voor gebruik in de klas dat via de website vogeltrackers.nl te downloaden/bestellen is. Scholen krijgen de mogelijkheid om veldwerk uit te voeren bij één van de aangesloten kustcentra. In dit speciale programma kunnen de kinderen het leefgebied van de trekvogels aan den lijve ervaren. Het veldwerkprogramma is te boeken bij ecomare waarbij gebruik gemaakt kan worden van gratis lesmateriaal op de website.