Ga direct naar inhoud

Lesbrief bij de tentoonstelling over de Slag bij Bergen

Blauwe golf
In de lesbrief Negen keer (17)99 komen negen onderwerpen aan de orde, die verband houdenmet de gebeurtenissen van 1799. Over elk onderwerp wordt eerst een korte leestekst ter inleiding gegeven. Vervolgens kunnen de leerlingen één of meer opdrachten per onderwerp uitvoeren aan de hand van het tentoongestelde materiaal.