Ga direct naar inhoud

15. Ontstaan van het Gooi (Omgevingseducatie voor VO)

Blauwe golf
D.m.v. een videofilm (duur: 20 min.) wordt de geologische geschiedenis van het Gooi belicht. Wanneer en hoe zijn de heuvels in het Gooi ontstaan?
Waar komen de zanden, het keileem en de grote en kleine zwerfstenen vandaan?
Een maquette van het gebied tussen Vecht en Eem sluit direct op de film aan. Hier kunnen de leerlingen de ligging van de twee belangrijkste stuwwallen van het Gooi zien. Ook de verschillende grondlagen, zowel aan de oppervlakte als in de diepte, zijn zichtbaar gemaakt.
Voorts is een reconstructie van het bodemprofiel te zien zoals dat - blijkens de meest recente onderzoeken - onder het museum tot een diepte van 2000 meter aanwezig is.
Tijdens de rondleiding komen ook de zwerfkeien aan bod en de stenen die nog steeds op de Zuiderheide te vinden zijn, zoals vuursteen, jaspis en windkanters. Een quiz of lesbrief vat de belangrijkste aspecten van het ontstaan van het Gooi samen.