Ga direct naar inhoud

8. Jagers, verzamelaars en boeren (PO)

Blauwe golf
Hoe leefde de prehistorische mens? Hoe kwam hij aan voedsel en waar woonde hij? Op al deze vragen kan een bezoek aan ons museum antwoord geven. De kinderen zien eerst een diavoorstelling over de prehistorische mens. Daarna mogen de leerlingen proberen vuur te maken met vuurbogen, ze kunnen zelf een vuurstenen werktuigje maken, meel malen op een oude maalsteen en weven op een primitief weefgetouw.
In de Gooihoek wordt verder verteld over het leven van de mens in de prehistorie. De overblijfselen van dieren uit de ijstijd worden bekeken en echte oude artefacten worden gehanteerd.