Ga direct naar inhoud

Bezoek op school

Blauwe golf
Ter voorbereiding op een bezoek aan het kasteel komt er een gids met een lesmand in de klas. Het onderwerp is het (dagelijks) leven in de Middeleeuwen. Aan de hand van de voorwerpen in de mand worden de volgende deelonderwerpen behandeld: eten en drinken, bouwen, archeologie, mode, wapens en heraldiek. Daarna kunnen de leerlingen aan de slag met een aantal vragen en opdrachten over de verschillende onderwerpen.