Ga direct naar inhoud

Van dijkgraaf tot rattenvanger

Blauwe golf
Met het rollenspel "Van rattenvanger tot dijkgraaf" leren leerlingen hoe het stoomgemaal vroeger werkte en wie daarbij allemaal nodig waren. Ze kruipen in de huid van verschillende historische personages. Ze ervaren dat een stoomgemaal alleen werkt als iedereen zijn of haar eigen opdracht goed uitvoert. De voorbereiding in de klas gaat in op de geschiedenis van de inpoldering van het Haarlemmermeer, de overgang van windmolenbemaling naar stoombemaling en de werking van het stoomgemaal. Bij het bezoek aan het museum neemt de docent de klas (eventueel in groepjes van maximaal 8 leerlingen - want zoveel beroepen waren er) aan de hand van routekaarten met vragen mee door het museum. De verkleedkist is bij dit rollenspel onmisbaar en bevat werkjasjes, petten en zweetdoeken: replica's van werkkleding zoals die rond 1900 werd gedragen door dijkgraven, machinisten, stokers, oliemannen, kolensjouwers, opzichters, kantonniers en rattenvangers. Het beschikbare materiaal kunt u vinden op: http://www.museumdecruquius.nl/nl/educ/lesmat.html.