Ga direct naar inhoud

Speuren en ontdekken in de historie van Ouder- Amstel

Blauwe golf
Het museum Ouder-Amstel beschikt over materiaal, ten dele in de expositie, ten dele in boeken en archieven, dat in het museum te bekijken is en dat ook eenvoudig in lespakketten te verwerken valt. Met betrekking tot de Canon van Nederland betreft het de vensters over 'De Patriotten, crisis in de republiek' en 'De Beemster, Nederland en het water'. Beide onderwerpen lenen zich voor behandeling op plaatselijk en regionaal niveau.Duivendrecht en Ouderkerk speelden een rol in de strijd tussen Pruisen en Patriotten. Het museum heeft fraaie prenten, kaartmateriaal en documenten hierover. Een themanummer van het periodiek 'Speuren en ontdekken in de historie van Ouder-Amstel' zou hierbij als leidraad kunnen dienen. De strijd tegen het water wordt wel heel duidelijk geïllustreerd aan de hand van de boeiende geschiedenis rond het optreden van Jan Benningh en de dammen bij Ouderkerk in de 16e eeuw. Het museum toont een kaart waarop met lampjes en lichteffecten dit verhaal, dat begint in de Middeleeuwen en eindigt na de 80-jarige oorlog overtuigend in beeld brengt. Als verwant onderwerp beschikt het museum over materiaal dat de turfwinning aanschouwelijk maakt. De daarop volgende droogmaking kan verduidelijkt worden met behulp van uniek kaartmateriaal betreffende de Holendrechter- en Bullewijkerpolder. Een en ander sluit tevens aan op de paragrafen ruimte en tijd uit 'oriëntatie op jezelf en de wereld' uit de herziene kennisdoelen basisonderwijs. Er valt altijd te overleggen over ondersteuning van andere projecten over de plaatselijke of regionale geschiedenis.