Ga direct naar inhoud

Workshop Censuur

Blauwe golf

In de workshop gaan leerlingen aan de hand van uitdagende opdrachten én spraakmakend (historisch) beeld aan de slag met het thema. Welke organisatie introduceerde in de jaren vijftig van de vorige eeuw bijvoorbeeld een lijst met 'verboden' woorden? En waarom werden journalisten geacht zich hieraan te houden? Zijn sommige teksten, beelden en advertenties wel echt? Of zijn ze gemanipuleerd en wordt de lezer dus op het verkeerde been gezet? Een aantal prikkelende stellingen vormt aanleiding tot een debat aan het einde van de workshop. Rode draad in de workshop is de vraag wat censuur nu eigenlijk precies is. Welke vormen van censuur zijn te onderscheiden? Is er sprake van persvrijheid als censuur wordt opgelegd? Wat verstond men onder censuur in vroeger tijden? Is dit in de loop der eeuwen veranderd, of is het nog steeds hetzelfde? Zijn er vroege voorbeelden van censuur die nu ondenkbaar zijn of is het juist andersom het geval?In de workshop wordt met verschillende werkvormen gewerkt. Discussie, kennis, ervaren en beleven zijn kernuitgangspunten. Het doel van de workshop is om leerlingen bewust te maken dat censuur van alle tijden is en dat het ook in deze tijd een grote invloed heeft of kan hebben op de nieuwservaring.