Ga direct naar inhoud

Van Pest tot Aids

Blauwe golf
Van Pest tot Aids is een digitaal lespakket rond het thema 'besmettelijke ziekten in Amsterdam'. Het is ontwikkeld voor het vak Algemene Natuurwetenschappen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. (HAVO en VWO). Dit digitale lespakket is een aanvulling op het papieren lespakket van het Stadsarchief Amsterdam. Het lespakket Van Pest tot Aids, over vijf eeuwen besmettelijke ziekten in Amsterdam, is bedoeld voor het vak Algemene Natuurwetenschappen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (HAVO en VWO). U kunt het lespakket als Pdf-bestand hier downloaden. Het gaat om twee lessen en uitgebreide leerlingenopdrachten. De docent kan de leerlingenopdrachten met de klas uitvoeren of ze als zelfstandige opdracht voor leerlingen inzetten. Voor de leerlingenopdrachten bevat deze digitale versie afbeeldingen, bronnen en achtergrondinformatie over het thema 'besmettelijke ziekten in Amsterdam'. Een belangrijke doelstelling van het vak Algemene Natuurwetenschappen (ANW) is het geven van inzicht in de totstandkoming van (natuur)wetenschappelijke kennis. Bij het Domein Leven (onderdeel 'mens en gezondheid') van ANW komen dan ook thema's als medisch-diagnostische methoden, immuniteit, e.d. ter sprake. Belangrijk bij ANW is verder de aandacht voor de maatschappelijke context van verschijnselen, het historisch perspectief en de eigen omgeving. Al deze aspecten sluiten goed aan bij de invalshoek van het lespakket.