Ga direct naar inhoud

Waterfanaten

Blauwe golf
Op de website www.waterfanaten.nl staat informatie over water en allerlei proefjes. Waternet* wil door middel van een lespakket in combinatie met deze website leerlingen laten ontdekken hoe veelzijdig en interessant water is. Daarnaast worden leerlingen gestimuleerd om zelf ook proefjes te bedenken en verder te denken over water. Via de website kunnen docenten het waterfanatenlespakket aanvragen. Dit lespakket stuurt de leerlingen op verkenningstocht in de waterwereld, waarbij ze kennis opdoen en zelf leren experimenteren. Het zorgt ook voor heel veel plezier, dus voor een klas vol waterfanaten! * Waternet is de gezamenlijke organisatie van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam.