Ga direct naar inhoud

Wind: Landschapsavontuur in de Kalverpolder groep 4,5,6

Blauwe golf
Het programma gaat over het beheer en behoud van een typisch Zaans landschap: de Kalverpolder met zijn bijzondere veenweidegebied en veenmoerasgebied. Het behoud van dit landschap brengt nogal wat problemen met zich mee. De kinderen worden hiermee geconfronteerd en gaan op zoek naar oplossingen. De Kalverpolder is een prachtig stukje Zaans veenweidegebied dat zich uitstrekt van de Zaan in het westen, de Enge Wormer in het noorden, de Poel in het zuiden en de Wijde Wormer in het oosten. Het beheer en behoud van dit gebied brengt een aantal dilemma's naar boven. Er is hier een strijd gaande tussen het open karakter van het veenweidegebied en het dichtere ruige veenmoerasgebeid. De veenweide met stroken land voor veeteelt kenmerkt zich door een open ruimte om de wind te laten waaien voor de molens. Het veenmoeras echter is veel ruiger en biedt bescherming aan talloze planten en dieren. Aan de hand van een fantasierijk verhaal worden de kinderen meegenomen de Kalverpolder in. Daar moeten zij zich verdiepen in de belangen van de planten en dieren die in de polder leven. Wat zijn de kenmerken en eigenschappen van de bewoners van de Kalverpolder en bij welke omstandigheden zijn zij gebaat. In een speelse setting worden de kinderen op pad gestuurd om voor hun zaak onderzoek te doen. Elke ontmoeting met een bewoner is een kennismaking met de specifieke karaktertrekken, waarbij de voor- en nadelen van het ene tegenover het andere systeem toegelicht worden met behulp van proefondervindelijke opdrachten. De ontmoetingen vinden plaats op het wandelpad, de Kalverringdijk en de Zaanse Schans. Bij de opdrachten gaat de middenbouw aan de slag vanuit de eigen belevingswereld. Er wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen als verrekijker en determinatiekaarten. Het programma wordt afgesloten met pleidooien en uitspraken over de te volgen koers voor het behoud van de Kalverpolder. NB: het wandelpad is gesloten van medio maart tot medio juni ivm broedseizoen