Ga direct naar inhoud

Tijdvakkist 9: De Rijkswerf

Blauwe golf
In het tijdvak van de televisie en computer, tussen 1950 en nu, heeft Rijkswerf Willemsoord grote invloed op de ontwikkeling van Den Helder. In de jaren na de oorlog beslist de Nederlandse regering dat Den Helder de thuishaven blijft voor de marine. De aanwezigheid van de Rijkswerf geeft voor deze beslissing de doorslag. Dit is van groot belang, want hiermee wordt de werkgelegenheid en daarmee de bevolkingsgroei voor Den Helder gegarandeerd. Vanwege de grote impact van Willemsoord op de geschiedenis van Den Helder is het niet vreemd dat juist de Rijkswerf in tijdvakkist 9 centraal staat. Omdat in de laatste helft van de twintigste eeuw de Koude Oorlog een grote stempel drukt op het wel en wee van de Koninklijke Marine én van de Rijkswerf, zal dit onderwerp ook aan de orde komen in deze kist. Door de Koude Oorlog en de bewapeningswedloop tussen Oost en West worden veel technische vernieuwingen doorgevoerd. Zo worden er bijvoorbeeld een aantal nieuwe onderzeeboten gebouwd. Daarom wordt er in de kist ook aandacht besteed aan deze vaartuigen.