Ga direct naar inhoud

Tijdvakkist 5: Leven aan boord en oorlog op zee

Blauwe golf
In de tijd van de regenten en vorsten, tussen 1600 en 1700, was Huisduinen een bloeiend vissersdorp en begon Helder Buurt (de oude naam van Den Helder) te ontstaan. In het Marsdiep en op de rede werd het steeds drukker, en van dat scheepvaartverkeer profiteerden de inwoners van de Noordkop. De zeventiende eeuw was ook de tijd van de opkomst van de Marinevloot. Michiel de Ruyter, de bekende admiraal, won vlak voor de kust bij Kijkduin in 1673 een beslissende zeeslag. De Tijdvakkist "Leven aan boord en oorlog op zee" bevat informatie en voorwerpen over het leven op een marineschip – het eten, de navigatie, de vrije tijd – en over de oorlogvoering op zee. De Slag bij Kijkduin krijgt speciale aandacht.