Ga direct naar inhoud

Tijdvakkist 4: Nieuw Land

Blauwe golf
In de tijd van ontdekkers en hervormers, tussen 1500 en 1600, was Huisduinen een waddeneiland. Het eiland werd in deze eeuw meerdere malen bedreigd door zware stormvloeden. Het gevolg daarvan was dat er waterschappen ingesteld werden die verantwoordelijkheid waren voor de dijkenbouw en het dijkonderhoud. Hierdoor ontstond nieuw land, zoals bijvoorbeeld het poldertje "het Nieuwe Land". In 1520 werd hier het eerste huis gebouwd. Dat was waarschijnlijk de start van "die Helder Buyrt". De tijdvakkist "Nieuw Land" bevat informatie en voorwerpen over het dagelijks leven op Huisduinen in de zestiende eeuw. Veel bewoners van het eiland waren vissers daarom is de visserij een van de thema's die in deze tijdvakkist naar voren komt. De inpolderingen krijgen speciale aandacht omdat de offensieve strijd tegen het water – het winnen van land – in dit tijdvak zo van belang was. Het ontstaan van nieuw land hing nauw samen met de ontwikkeling van molens. Er zijn dan ook een aantal voorwerpen en bronnen in de kist te vinden die met dit thema te maken hebben. Naast materiaal over poldermolens, zullen ook andere molentypes aan de orde komen.