Ga direct naar inhoud

Digital Playground: Media moet je maken!

Blauwe golf
Bij Digital Playground gaan jongeren zelf aan de slag! In één dagdeel maken zij een film of fotocollage. De workshops zijn een zeer geschikte activiteit voor het vak CKV, maar passen ook binnen schoolvakken als Nederlands en Maatschappijleer. Ter voorbereiding op de workshop wordt de Webwalk gevolgd. De Webwalk neemt de leerlingen mee langs een route op internet. Tijdens het surfen komen de leerlingen langs allerlei opmerkelijke zaken die met (het gebruik) van media te maken hebben.

Digital Playground stimuleert jongeren bewust en creatief te zijn in hun mediagebruik. Het programma van Digital Playground is gebaseerd op de volgende educatieve principes:

Peer education: Jongeren leren van jongeren. In de workshops werken de leerlingen samen, waardoor zij van elkaar leren.
Learning by doing: Een probleem wordt al werkend opgelost. Door te experimenteren ontwikkelen jongeren hun creativiteit, zij krijgen spelenderwijs kennis en vaardigheden.
Aansluiting op belevingswereld van jongeren: De onderwerpen binnen het programma zijn interessant voor jongeren.