Ga direct naar inhoud

Met een koffer in de hand

Blauwe golf
Het fotojournalistieke project De Vluchtelingenjackpot vormt het uitgangspunt om leerlingen kennis te laten maken met de thema’s identiteit en ontheemding. Wie ben je en waar kom je vandaan? Wat betekent ‘ontheemd’ zijn? En wat zou jij meenemen als je gedwongen zou worden je huis te ontvluchten, je geboorteland moest verlaten?

In dit project maken leerlingen kennis met het begrip ‘uitgenodigde vluchteling’. Leerlingen krijgen inzicht in het traject van vluchteling op uitnodiging en migratie (verhuizing van volkeren of bevolkingsgroepen, met het doel zich in een nieuwe vaste woonplaats te vestigen). Wat is migratie? Wat zijn redenen om te vluchten? Hoe werkt het uitnodigingsprincipe? Welk traject gaan de vluchtelingen in? Foto’s en teksten worden ingezet om dit traject zichtbaar te maken en te verhelderen. Daarnaast is er aandacht voor het vestigingsproces in Nederland. Door middel van de sprekende foto’s en teksten wordt dit in beeld gebracht: boodschappen doen, pinles, fietsles en het inrichten en betrekken van een nieuw, eigen huis.

Binnen het project is er aandacht voor de combinatie van beelden én teksten, samenwerking tussen fotograaf en journalist. Door middel van een afsluitende foto-opdracht leven de leerlingen zich in in de situatie van een vluchteling die wordt uitgenodigd om zich in een nieuw en onbekend land te vestigen.