Ga direct naar inhoud

De Recyclebende

van afval tot fantasiedier

Blauwe golf
De Recyclebende zijn drie juffen in overalls die alles weten over recyclen. Ze komen in de klas om samen met kinderen over afval te praten en Bennie te laten zien. Bennie is een fantasiedier gemaakt van afval.  Samen met de juf van de klas gaan de kinderen nog veel meer leren over afval en zullen ze een hele week lang afval gaan verzamelen. De Recyclebende komt na een week weer op school om samen met de klas fantasiedieren te maken van het verzamelde afval. Alle Bennies, zo noemen we de fantasiedieren, gaan samen met de kinderen op de foto. We kunnen ook nog een expositie houden en een speurtocht maken naar Bennies in de buurt. Voor meer info over de lespakketten en de Recyclebende kijk op www.derecyclebende.nl