Ga direct naar inhoud

Leskist Stelling van Amsterdam

in combinatie met rondleiding

Blauwe golf

De leskist is ontwikkeld door Cultuurcompagnie Noord-Holland en bevat informatie, voorwerpen en beeldmateriaal over het leven en werken op de forten van de Stelling van Amsterdam ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. 
 
De leskist is bedoeld voor groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs en is te gebruiken als illustratiemateriaal bij de geschiedenisles, als lesvervangende activiteit of als uitgangspunt voor een project. 
 
U kunt de leskist lenen bij een aantal bibliotheken in Noord-Holland voor een periode van 6 weken tegen een vergoeding van €50,-.Wij verzorgen voor u de boeking
 
Daarnaast krijgt u een rondleiding op het Kunstfort door een van onze ervaren rondleiders

Wij hanteren de volgende doelstellingen:

Betekenisvolle setting

 • Het kind heeft aandacht voor onderwerpen uit de directe omgeving en directe levenssfeer.  
 • Het kind leert waarnemen op basis van zintuigelijke ervaringen.
 • Het kind oriënteert zich op de wereld, cultureel erfgoed en kunst.
 • Het kind ervaart de verbinding tussen vakken als geschiedenis, rekenen, taal en kunst.

Leerinhoud

 • Bij het kind staat het zelf ervaren centraal.
 • Het kind wordt zich bewust van verbanden en kan die herkennen.
 • Het kind leert vanuit een ander perspectief kijken.

Reflectie

 • Reflectie begint dichtbij het kind.
 • Het kind leert kijken en luisteren naar het oordeel van klasgenoten.  
 • Kinderen worden gestimuleerd om te zijn mening en waarneming te vergelijken met dat van een ander.
 • Het kind heeft niet alleen aandacht voor het eindresultaat maar ook voor het proces.
 • Het kind gevraagd zijn eigen mening gevraagd te onderbouwen met argumenten.

Deze rondleiding is ook heel goed te boeken in combinatie met de Leskist Stelling van Amsterdam!

In de educatieve producten van het Kunstfort volgt men de didactiek zoals die door Cultuur in de Spiegel wordt voorgesteld. Door de gedifferentieerde werkwijze die in deze producten wordt aangeboden vinden de culturele basisvaardigheden een natuurlijke plaats.

Wij geven de docent de gelegenheid om het bezoek aan het Kunstfort goed voor te bereiden met gedegen informatie en opdrachten. Bij het Kunstfort staan goed opgeleide workshopdocenten en rondleiders klaar, en na het bezoek heeft u inspirerende verwerkingsopdrachten tot uw beschikking.

Kijk op onze onderwijs portal PO