Ga direct naar inhoud

Vlaggen voor de toekomst

kunst met de kunstenaar

Blauwe golf

'Vlaggen voor de toekomst’ is een kunstproject waarin een kunstenaar samen met uw leerlingen werkt aan één kunstwerk. Het is de ambitie om de kunstenaar mét leerlingen aan één kunstwerk te laten werken, waarin zowel de kunstenaar als de leerlingen hun verbeelding kunnen tonen.

Het project start vanuit een kunstwerk dat gemaakt wordt door de kunstenaar. Blanco witte vlagen van 100 x 150 cm worden door de kunstenaar/docent van een zwarte lijntekening worden voorzien. Nadat de vlaggen in letterlijke en figuurlijke zin zijn ‘betekent’ door de kunstenaar gaan er vijf vlaggen met de kunstenaar naar de klas.

De kunstenaar geeft aan de leerlingen een inleidende workshop aan de leerlingen om ze te inspireren. De leerlingen starten zelf met het betekenen van de vlaggen en zo wordt een nieuwe laag aan toegevoegd door de leerlingen.

Kijk op onze onderwijs portal PO

Betekenisvolle setting

 • Het kind heeft aandacht voor onderwerpen uit de directe omgeving en directe levenssfeer.  
 • Het kind leert waarnemen op basis van zintuigelijke ervaringen.
 • Het kind oriënteert zich op de wereld, cultureel erfgoed en kunst.
 • Het kind ervaart de verbinding tussen vakken als geschiedenis, rekenen, taal en kunst.

Leerinhoud

 • Bij het kind staat het zelf ervaren centraal.
 • Het kind wordt zich bewust van verbanden en kan die herkennen.
 • Het kind leert vanuit een ander perspectief kijken.

Reflectie

 • Reflectie begint dichtbij het kind.
 • Het kind leert kijken en luisteren naar het oordeel van klasgenoten.  
 • Kinderen worden gestimuleerd om te zijn mening en waarneming te vergelijken met dat van een ander.
 • Het kind heeft niet alleen aandacht voor het eindresultaat maar ook voor het proces.
 • Het kind gevraagd zijn eigen mening gevraagd te onderbouwen met argumenten.

Deze rondleiding is ook heel goed te boeken in combinatie met de Leskist Stelling van Amsterdam!

In de educatieve producten van het Kunstfort volgt men de didactiek zoals die door Cultuur in de Spiegel wordt voorgesteld. Door de gedifferentieerde werkwijze die in deze producten wordt aangeboden vinden de culturele basisvaardigheden een natuurlijke plaats.

Wij geven de docent de gelegenheid om het bezoek aan het Kunstfort goed voor te bereiden met gedegen informatie en opdrachten. Bij het Kunstfort staan goed opgeleide workshopdocenten en rondleiders klaar, en na het bezoek heeft u inspirerende verwerkingsopdrachten tot uw beschikking.