Ga direct naar inhoud

Muziekonderwijs onder schooltijd

Blauwe golf
Ook tijdens de schooluren is het nu mogelijk een muziekinstrument te leren bespelen. Onze docenten geven, in kleine groepjes, les in verschillende instrumenten. Binnen de door Kunstgras ontwikkelde workshops zijn er verschillende mogelijkheden zoals; gitaar, dwarsfluit, keyboard, slagwerk en Orff instrumentarium.

Inhoud

Tijdens de workshop krijgen de deelnemers een introductie van een gekozen instrument en een oriëntatie op zelf muziek maken. Samen met de deelnemers kan er een ‘schoolorkest’ worden opgezet en gewerkt worden aan een voorstelling.

Leerdoelen
- muziek te beluisteren en actief te beoefenen, met aandacht voor: melodie en ritme
- een gehoor en een luisterhouding te ontwikkelen die een onbevooroordeeld
luisteren naar muziek en een verdere verkenning van de muziekwereld mogelijk maken
- muziek in verband te brengen met de betekenis en functie ervan
- leren een muzikale presentatie te verzorgen van eigen muziekwerk