Ga direct naar inhoud

Clips over Slavernij

Animatieclips maken

Blauwe golf
Clips over Slavernij daagt jongeren uit om hun mening en ideen over het slavernijverleden en hedendaagse vormen van slavernij te verbeelden in een animatieclip. Deze clips worden breed verspreid via sociale media en publieke vertoningen om slavernij onder de aandacht te brengen bij een groot publiek.
Het Clips over Slavernij lesprogramma bestaat uit een inhoudelijke voorbereidende les en een animatieworkshop van 3 uur. In een voorbereidende les worden ze aan de hand van verschillende historische en hedendaagse voorbeelden uitgedaagd zich een visie te vormen over het slavernijverleden en de relatie met de hedendaagse slavernij te leggen. Deze insteek vormt de inspiratie en basis voor de clip die ze zelf gaan maken. Daarna leren de jongeren in een animatieworkshop met het laagdrempelige online animatieprogramma de HOLY Animatoror, hun visie op het thema om te zetten naar een animatieclip.