Ga direct naar inhoud

Like Me

Educatief theater over internet, social media en cyberpesten

Blauwe golf
Cyberpesten en seksualisering door (social) media zijn een steeds grotere, negatieve rol gaan spelen in het leven van jongeren. Tijd om meer aandacht te besteden aan dit onderwerp! Kikid heeft een theatervoorlichtingsproject rondom social media ontwikkelt over internet en social media voor jongeren op middelbare scholen.

Het project 'Like Me' is voorlichting in de vorm van theater en discussie. Jongeren uit het voortgezet onderwijs worden aangesproken op hun gebruik van social media en bijkomstig digitaal pesten, seksuele moraal en zelfbeeld. Digitaal pesten is aan de orde van de dag en seksueel getinte uitingen onder jongeren worden steeds normaler, neem als voorbeeld hoe jongeren zich profileren op social media en profielsites. Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat er sprake is van normvervaging onder jongeren, wat leidt tot toename van grensoverschrijdend gedrag. Het is noodzakelijk dat jongeren voorgelicht worden over de gevolgen en grootsheid van social media. Door bewustwording te creëren leren ze meer respect te hebben voor zichzelf en elkaar.

Inhoud

Het project 'Like Me' is een theatervoorstelling, gevolgd door een discussie en een groepsopdracht voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Het hele programma is gericht op het thema social media. De methode die wordt toegepast is peer-education (leeftijdsgenotenonderwijs). Dat wil zeggen; jongeren worden ingezet om voorlichting te geven aan de eigen doelgroep. Dit blijkt een utistekend middel, omdat leerlingen van de middelbare scholen zich met de peereducators kunnen identificeren.

'Like Me' is ook mogelijk in de vorm van meerdere dagen of een hele projectweek. Deze bestaat uit een afwisselend programma, waarin cognitieve, actieve en creatieve opdrachten worden uitgevoerd. Er vinden verschillende workshops plaats waarin met de jongeren wordt gesproken over veiligheid op het internet, cyberpesten en seksualiteit. Zij worden zich bewust van hun eigen grenzen en wensen. Daarnaast bieden we de jongeren werkvormen aan waar thema s als groepsdruk en onzekerheid op het gebied van social media aan bod komen. Voor 'Like Me' werken we o.a. samen met de Nationale Academie voor Media & Maatschappij.