Ga direct naar inhoud

Pep & Punch

Educatief theater over alcohol en drugs

Blauwe golf
Het project Pep & Punch is voorlichting in de vorm van theater en discussie. Jongeren uit het voortgezet onderwijs krijgen inzicht in de effecten en gevolgen van het gebruik van drank en (soft)drugs. Nederlandse jongeren staan in de top tien van Europa als het gaat om drankgebruik. De gemiddelde startleeftijd is twaalf jaar. Veel mensen schrikken hiervan, en terecht!In de jongerencultuur is er de afgelopen jaren veel veranderd, waardoor jongeren eerder en meer gaan experimenteren met alcohol en drugs. De komst van zoete drankjes als Breezers en bepaalde mixjes zorgen er bijvoorbeeld voor dat alcoholische drankjes direct lekker gevonden worden. Een belangrijke trend is het spelen van drankspelletjes. Hierdoor wordt er vaak overmatig gedronken en bestaat de kans dat iemand "out" gaat. Het is daarom belangrijk dat jongeren worden voorgelicht over de risico's van drank- en drugsgebruik.
Twee belangrijke vragen die centraal staan bij Pep & Punch:
- Wat doen alcohol en drugs met je?
- Wat zijn de gevolgen?

Inhoud

Het project bestaat uit drie onderdelen, de theatervoorstelling, gevolgd door een discussie in groepjes en als laatste een eindopdracht. Ook voor Pep & Punch wordt de methode van peer-education toegepast. Dit wil zeggen, jongeren worden ingezet om voorlichting te geven aan de eigen doelgroep. Het blijkt een uitstekend middel omdat leerlingen zich kunnen indentificeren met de spelers (peers).

Doel

Het doel van het project is om jongeren voor te lichten over het verantwoord (of helemaal niet) omgaan met alcohol en drugs. Dit houdt in dat zij zich bewust zijn van de gevaren van deze genotsmiddelen en weten waar ze een eventuele hulpvraag kunnen neerleggen.