Ga direct naar inhoud

Benzies & Batchies

Educatief theater over seksualiteit

Blauwe golf
Het project Benzies & Batchies is voorlichting in de vorm van theater en discussie. Jongeren uit het voortgezet onderwijs worden aangesproken op hun eigen seksuele moraal en zelfbeeld. Seksueel getinte uitingen onder jongeren worden steeds normaler, neem als voorbeeld hoe jongeren zich profileren op social media en profielsites. Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat er sprake is van normvervaging onder jongeren, wat leidt tot toename van seksueel geweld en grensoverschrijdend seksueel gedrag. Het is noodzakelijk dat jongeren voorgelicht worden over de invloed van de muziek, beeld & mediacultuur, waarin seks een consumptie artikel is geworden. 

INHOUD

Het project Benzies & Batchies is een theatervoorstelling, gevolgd door een discussie en een groepsopdracht voor leerlingen. van het voortgezet onderwijs. Het hele programma is gericht op het thema seksualiteit.De methode die wordt toegepast is peer-education (leeftijdsgenotenonderwijs). Dat wil zeggen; jongeren worden ingezet om voorlichting te geven aan de eigen doelgroep. Dit blijkt een utistekend middel, omdat leerlingen van de middelbare scholen zich met de peer educators kunnen identificeren.

Doel 

Het doel van het theater- voorlichtingsproject is om jongeren voor te lichten over de hedendaagse muziek, beeld & mediacultuur, zodat jongeren onderscheid kunnen maken tussen fictie en realiteit. Door middel van verkregen informatie, advies, spel en discussie vergroten zij hun kennis over relaties en gezondheid. Door deze bewustwording leren ze meer respect te hebben voor zichzelf en elkaar.