Ga direct naar inhoud

Visual Thinking Strategies

Coaching en facilitatie. Informatiedag, lessenserie voor de klas of personeelsactiviteit

Blauwe golf

Visual Thinking Strategies, VTS doe je samen. Door te kijken naar kunst via deze methode leer je waarnemen, verbanden leggen en goed formuleren, luisteren naar en respect hebben voor elkaars mening. Het estetisch gevoel en de eenheid van de groep worden positief beïnvloed.

Tijdens een VTS discussie wordt met open vragen gewerkt. Van tevoren wordt benadrukt dat verschil van mening gedurende een VTS discussie goed is en gebruikt kan worden om zelf meer inzicht te krijgen. VTS bevordert kritisch analytisch denken, het neutraal verwoorden van wat wordt waargenomen en geeft tolerantie en acceptatie van andere denkwijzen. Hierdoor ontstaan enthousiaste groepsgesprekken

Er wordt gewerkt met afbeeldingen van kunstwerken die afgestemd zijn op de leeftijdsgroep.