Ga direct naar inhoud

Meer betrokkenheid bij Nieuwsbegrip

drama en taalvorming toepassen bij begrijpend lezen

Blauwe golf

Veel scholen gebruiken Nieuwsbegrip als methode voor begrijpend lezen: actuele teksten uit het nieuws met verwerkingsopdrachten. Maar de betrokkenheid van kinderen bij Nieuwsbegrip is niet altijd optimaal, er haken soms teveel kinderen af. De consulenten van taal en drama hebben werkvormen ontwikkeld, die de betrokkenheid van kinderen bij Nieuwsbegrip vergroten. Leerkrachten van groep 4 t/m 8 leren deze werkvormen toepassen.  Ook scholen die niet met Nieuwsbegrip werken, kunnen onze werkvormen gebruiken om de betrokkenheid van kinderen bij begrijpend lezen te vergroten.

Het pakket bestaat uit:
- introductie van 1,5 uur voor leerkrachten
- in elke groep 2 lessen drama en 2 lessen taal
- uitgebreide nabespreking met de leerkrachten