Ga direct naar inhoud

Taalonderwijs met resultaat én plezier

Blauwe golf
De laatste jaren is veel energie gestoken door scholen in het vergroten van de opbrengsten. Voor taal betekent dat vooral: scores omhoog bij de meetbare (veelal technische) onderdelen van taal. Maar mondelinge taalvaardigheid en schrijven horen daar niet bij.... Het is tijd om ook weer tijd te besteden aan het plezier in taal, in de primaire functie: communicatie.
Taalvorming helpt scholen te bedenken hoe zowel leerkrachten als leerlingen meer plezier krijgen in taal. Uitgangspunt zijn de wensen en leervragen van de leerkrachten zelf. In het programma kunnen verschillende onderdelen een plek krijgen:
- studiedag(en)
- voorbeeldlessen door consulenten van Taalvorming
- coaching
- leerteams
Het plan maken wij altijd samen met de school.