Ga direct naar inhoud

Uitgeverij groep 7

Verhalen schrijven, beoordelen en verbeteren...

Blauwe golf

Na een uitgebreide schrijfles, waarin wordt verteld over schrijven, het opzetten van een verhaal, het traject dat een verhaal doorloopt etc. zullen alle kinderen een eigen verhaal schrijven. Hierna worden de verhalen gelezen en beoordeeld door uitgever, schrijver en illustrator Harald Timmer. 

Bij een volgend bezoek aan de groep worden de verhalen gelezen en van commentaar voorzien door een andere leerling dan de schrijver/schrijfster (redactie/proeflezen). In de groep worden de bevindingen besproken. Belangrijk is dat het altijd vanuit positief opbouwende gedachten wordt teruggekoppeld.

Hierna herschrijven de leerlingen hun verhaal. De opmerkingen van de 'redacteur' en van Harald Timmer worden hierin meegenomen. Herschreven verhalen worden door (hoofdredacteur) Harald Timmer beoordeeld, waarna hij enkele verhalen uitkiest die mogelijk ‘uitgegeven’ gaan worden.

Wederom een bezoek aan groep: Kinderen worden in groepjes verdeeld (schrijver mag niet in het groepje zitten), zij bespreken nog eventuele verbeterpunten en maken een ‘pleidooi’ voor de hoofdredacteur waarom zij vinden dat het verhaal wel of niet uitgegeven zou moeten worden en wat er eventueel nog moet gebeuren om het een succesvol verhaal te laten zijn.

Laatste bezoek aan groep: Kinderen worden corrector en gaan spel-, taal- en stijlfouten uit de teksten halen.