Ga direct naar inhoud

Hoorspel maken

Blauwe golf

Een hoorspel is een vorm van drama waarbij gebruik gemaakt wordt van stemmen en geluiden. In deze workshop maken de leerlingen zelf een klein hoorspel. Dit kan op basis van een fragment uit een bestaand verhaal, maar het is uiteraard ook mogelijk om een eigen verhaal tot hoorspel te bewerken. In een vooroverleg met de school bespreken we waar de voorkeur naar uitgaat.

In groepjes van 3-4 leerlingen wordt gewerkt aan een kort eigen hoorspel. De leerlingen acteren hierbij met hun stem en leven zich in het personage in. Bovendien worden er bijpassende geluiden (zoals het openen van een deur, voetstappen, stormgeluiden) bij opgenomen. Sommige geluiden gaan de leerlingen zelf maken. Waar dat niet mogelijk is maken we gebruik van digitale geluiden. Na opname bewerken de leerlingen zelf hun eigen hoorspel en worden ze samen beluisterd en besproken.