Ga direct naar inhoud

online videolessen + lesbrieven - Beleef Het Verleden met Lotte

Aflevering prehistorie

Blauwe golf

Film in historische setting (10 minuten) waarbij Lotte (een meisje uit de moderne tijd) in het verleden beland en hier avonturen beleeft. 
Lesbrieven met historische achtergrondinformatie, werkbladen en antwoordbladen per aflevering, geschikt voor groep 5-6 en 7-8.