Ga direct naar inhoud

Welk Narratief? - Online rondleiding Burgerschap

Blauwe golf

In deze nieuwe online rondleiding koppelen we onze collectie aan de actuele discussie rondom Black Lives Matter. Het wordt duidelijk dat schilderijen constructies zijn van de werkelijkheid, een narratief, gevormd door een kunstenaar, opdrachtgever en de tijdgeest.

Deze les heeft als doel het bevorderen van burgerschapscompetenties; competenties die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan en om positief bij te dragen aan de samenleving, de democratie en de gemeenschappen waarin leerlingen leven. Vaardigheden die daarbij belangrijk zijn, zijn elkaar respecteren, perspectief nemen, kritisch kijken en denken, beargumenteren en samenwerken.