Ga direct naar inhoud

5. Mammoeten en de IJstijd (voor PO)

Blauwe golf
Een verhaal aan de hand van een powerpointvoorstelling. Wat waren ijstijden, welke dieren en planten konden toen leven en waar dan? In de Gooihoek mogen de kinderen mammoetbotten en mammoetkiezen zelf bekijken en vasthouden. De stenen werktuigjes van de mammoetjagers zijn daar ook te bewonderen. Met een klein groepje mogen de kinderen zelf proberen een mammoetjagers tentje op te zetten. Als het staat, wordt in het tentje een quiz gemaakt. Als laatste programmapunt is er een sorteerwerkje van ijstijddieren en het maken van een afdruk van een kleine mammoet in zelfhardende klei. Dat laatste mag natuurlijk meegenomen worden naar huis!