Ga direct naar inhoud

Archief in de klas I

Blauwe golf
Voor leerlingen in de basisvorming is er Archief in de Klas I, een onderzoek naar huwelijksomstandigheden in de negentiende en twintigste eeuw. Archief in de Klas I sluit aan op de eindtermen betreffende omgevingseducatie voor de basisvorming. Via de huwelijksakten uit de Burgerlijke Stand ontdekken de leerlingen allerlei gegevens van bruidsparen uit de negentiende eeuw. Het onderzoek is betrekkelijk eenvoudig te organiseren. Van een aantal provincies zijn gescande huwelijksakten beschikbaar op de website van Archief in de Klas I. Wie andere akten wil gebruiken (bijvoorbeeld uit de eigen gemeente) of geen toegang heeft tot internet kan gebruik maken van bronnen uit het gemeentearchief. Wie Archief in de Klas I niet via internet kan of wil doen kan de papieren versie gebruiken. Het leerlingenboekje en de docentenhandleiding zijn voor € 2,50 per stuk verkrijgbaar bij de afdeling Educatie (070-3315469, b.g.g. 070-3315506).