Ga direct naar inhoud

Interactieve museumwandeling: Burgerlijke cultuur in Haarlem

Blauwe golf
Leerlingen bekijken samen met een museumgids een aantal schilderijen uit de collectie. De museumgidsen zijn er sterk op gericht de leerlingen erbij te betrekken. Door prikkelende vragen te stellen, door ze uit te dagen een mening te formuleren of mee te denken over problemen die actueel zijn, wordt er naar gestreefd de kunst meer te laten aansluiten bij hun beleveningswereld. Wilt u een speciefiek thema voor een wandeling, neemt u dan tijdig contact op.

De Gouden Eeuw begon in Haarlem; in het begin van de 17de eeuw kwam hier de economie tot grote bloei. Veel burgers konden zich de aanschaf van schilderijen veroorloven en kozen onderwerpen die hen aanspraken. diverse nieuwe genres ontwikkelden zich dan ook sterk in Haarlem. Hoe het dagelijks leven er uitzag, welke kleding werd gedragen, de wijze waarop de stad bestuurd werd en de organisatie van de sociale zorg: het valt allemaal af te lezen van de schilderijen. het accent van de wandeling kan in overleg op historische, kunsthistorische of beeldende aspecten worden gelegd.