Ga direct naar inhoud

TrashPercussion

Blauwe golf
Trash- percussion
Afvalemmers, kistjes, flessen, lege blikjes, kookpannen: Spelenderwijs ontdekken we hoge en lage  klanken en ritmes op voor de handliggende voorwerpen. Daarmee ontdekken we de grondprincipes van alle percussie. Door het gebruiken van voorwerpen die niet in eerste instantie worden gezien als een muziekinstrument wordt het makkelijker om je eigen creativiteit hierop los te laten. Het leert je een instrument sneller te doorgronden en kan je inspireren om  speelmogelijkheden te ontdekken die anders zijn dan de muziektradities en ~stijlen van bestaande instrumenten.
Leerdoelen Les over ritmes en klank.
Kinderen leren de basisprincipes van percussie: hoge en lage klanken en ritmes 
Kinderen leren zelf ritmes te spelen, te luisteren naar elkaar en ritmes te combineren.
Kinderen leren los van muziekstijlen en tradities muziek te maken
Kinderen leren dat een instrument vele mogelijkheden heeft