Ga direct naar inhoud

Aan het werk!

Wat leeft er op het fort!

Blauwe golf

Donkere gangen, luiken, dikke muren en kleine kamertjes, een fort heeft iets spookachtigs en is mysterieus. Wat leeft er eigenlijk op het fort bij Vijfhuizen? Brave beesten? Gekke geesten? Kabouters of heksen? Dat kan eigenlijk van alles zijn.

De vorm

Het project begint in de klas waar Geertje de kinderen in woord en beeld kennis laat maken met het fort. Ook laat zij zien welke bijzondere en gekke wezens je met een beetje fantasie wel niet kan maken. Hardop fantaserend gaan de kinderen met hulp van Geertje vervolgens hun eigen fantasiewezens maken die op het fort gaan wonen. Het tweede gedeelte van het project speelt zich af op het fort. De kinderen brengen een bezoek aan het fort wat nu door hun eigen fantasiewezens wordt bewoond. Waar wonen ze dan nu? Kunnen we ze gedag gaan zeggen? Ja, dat kan. Kom maar mee op ontdekkingstocht op het fort!

Dit programma bestaat uit een programma op school en op het Kunstfort.

Doelstellingen

Betekenisvolle setting

 • Het kind heeft aandacht voor onderwerpen uit de directe omgeving en directe levenssfeer.  
 • Het kind leert waarnemen op basis van zintuigelijke ervaringen.
 • Het kind oriënteert zich op de wereld, cultureel erfgoed en kunst.
 • Het kind ervaart de verbinding tussen vakken als geschiedenis, rekenen, taal en kunst.

Leerinhoud

 • Bij het kind staat het zelf ervaren centraal.
 • Het kind wordt zich bewust van verbanden en kan die herkennen.
 • Het kind leert vanuit een ander perspectief kijken.

Reflectie

 • Reflectie begint dichtbij het kind.
 • Het kind leert kijken en luisteren naar het oordeel van klasgenoten  
 • Kinderen worden gestimuleerd om te zijn mening en waarneming te vergelijken met dat van een ander
 • Het kind heeft niet alleen aandacht voor het eindresultaat maar ook voor het proces
 • Het kind gevraagd zijn eigen mening gevraagd te onderbouwen met argumenten

Geertje Tjalma. Beeldend kunstenaar, concept & uitvoering workshop. "Ik vind het belangrijk dat de creativiteit van een kind op een speelse manier ontwikkeld wordt en dat daarin de eigenheid van ieder kind de ruimte krijgt. Ik maak kinderen er graag op attent dat je niet veel nodig hebt om leuke dingen te maken, daarom werk ik graag met gevonden of gerecyclede materialen. Projecten beginnen met een concreet onderwerp of op een plek en gaan over in een fantasierijke ontdekkingstocht in materiaal en beeld. Vanuit het materiaal of een locatie iets maken wat we van te voren niet kunnen verzinnen, zodat ze zichzelf verrassen als dingen aan het maken zijn. "

In de educatieve producten van het Kunstfort volgt men de didactiek zoals die door Cultuur in de Spiegel wordt voorgesteld. Door de gedifferentieerde werkwijze die in deze producten wordt aangeboden vinden de culturele basisvaardigheden een natuurlijke plaats.

Wij geven de docent de gelegenheid om het bezoek aan het Kunstfort goed voor te bereiden met gedegen informatie en opdrachten.

Bij het Kunstfort staan goed opgeleide workshopdocenten en rondleiders klaar, en na het bezoek heeft u inspirerende verwerkingsopdrachten tot uw beschikking.