Ga direct naar inhoud

'Daar zijn de soldaten'

interactieve rondleiding

Blauwe golf

VERNIEUWD

Stel je voor: de wind waait rond het fort, de zon schijnt en alle deuren staan open. De wind waait door alle gaten, alleen is er niemand te zien. Jullie sluipen langs het fort door het hoge gras en zien vreemde kunstwerken staan. Er lijkt een raket geland, er liggen houten mannen in het gras en.. staat daar een liefdeskanon?

Het Kunstfort is een fort van de Stelling van Amsterdam. De leerkracht bereidt het bezoek aan het Fort voor in de klas met een film, documentaire en lesmateriaal. De lesinstructie voor het ontwerpen en maken van bijzondere maskers van papier, ingekleurd met kleurpotlood of verf en beplakt met crêpepapier, is te zien in de lesbrief. Een rondleiding door dit fort is een bijzondere ervaring, zeker wanneer de leerlingen hebben gewerkt met de voorbereidende opdracht.

Thema/Onderwerp: Activerende kunst en cultureel erfgoed rondleiding in een van de Forten van de Stelling van Amsterdam.

Wij hanteren de volgende doelstellingen:

Betekenisvolle setting

 • Het kind heeft aandacht voor onderwerpen uit de directe omgeving en directe levenssfeer.  
 • Het kind leert waarnemen op basis van zintuigelijke ervaringen.
 • Het kind oriënteert zich op de wereld, cultureel erfgoed en kunst.
 • Het kind ervaart de verbinding tussen vakken als geschiedenis, rekenen, taal en kunst.

Leerinhoud

 • Bij het kind staat het zelf ervaren centraal.
 • Het kind wordt zich bewust van verbanden en kan die herkennen.
 • Het kind leert vanuit een ander perspectief kijken.

Reflectie

 • Reflectie begint dichtbij het kind.
 • Het kind leert kijken en luisteren naar het oordeel van klasgenoten.  
 • Kinderen worden gestimuleerd om te zijn mening en waarneming te vergelijken met dat van een ander.
 • Het kind heeft niet alleen aandacht voor het eindresultaat maar ook voor het proces.
 • Het kind gevraagd zijn eigen mening gevraagd te onderbouwen met argumenten.

Deze rondleiding is ook heel goed te boeken in combinatie met de Leskist Stelling van Amsterdam!

In de educatieve producten van het Kunstfort volgt men de didactiek zoals die door Cultuur in de Spiegel wordt voorgesteld. Door de gedifferentieerde werkwijze die in deze producten wordt aangeboden vinden de culturele basisvaardigheden een natuurlijke plaats.

Wij geven de docent de gelegenheid om het bezoek aan het Kunstfort goed voor te bereiden met gedegen informatie en opdrachten. Bij het Kunstfort staan goed opgeleide workshopdocenten en rondleiders klaar, en na het bezoek heeft u inspirerende verwerkingsopdrachten tot uw beschikking.

Kijk op onze onderwijs portal PO