Ga direct naar inhoud

Allemaal kleine soldaatjes, interactieve speurtocht

Een superleerzaam uitje!

Blauwe golf

Als kleine soldaten komen de kinderen naar het fort, zingend en met een mooie muts op. In het fort kijken we waar de soldaten woonden en sliepen. Daarna is het tijd om voor het eten te zorgen, te oefenen, kijken of de vijand er aan komt, de natuur te verzorgen.

Om groep 1 t/m 3 optimaal te ontvangen is er een interactieve speurtocht met leskisten ontwikkeld die aansluit op de belevenis wereld van deze leeftijdsgroep. De speurtocht draagt de volgende elementen in zich: verhalend, onderzoekend, activeren en prikkelend voor de fantasie.

Kijk op onze onderwijs portal PO

Wij hanteren de volgende doelstellingen:

Betekenisvolle setting

 • Het kind heeft aandacht voor onderwerpen uit de directe omgeving en directe levenssfeer.  
 • Het kind leert waarnemen op basis van zintuigelijke ervaringen.
 • Het kind oriënteert zich op de wereld, cultureel erfgoed en kunst.
 • Het kind ervaart de verbinding tussen vakken als geschiedenis, rekenen, taal en kunst.

Leerinhoud

 • Bij het kind staat het zelf ervaren centraal.
 • Het kind wordt zich bewust van verbanden en kan die herkennen.
 • Het kind leert vanuit een ander perspectief kijken.

Reflectie

 • Reflectie begint dichtbij het kind.
 • Het kind leert kijken en luisteren naar het oordeel van klasgenoten.  
 • Kinderen worden gestimuleerd om te zijn mening en waarneming te vergelijken met dat van een ander.
 • Het kind heeft niet alleen aandacht voor het eindresultaat maar ook voor het proces.
 • Het kind gevraagd zijn eigen mening gevraagd te onderbouwen met argumenten.

Deze rondleiding is ook heel goed te boeken in combinatie met de Leskist Stelling van Amsterdam!

In de educatieve producten van het Kunstfort volgt men de didactiek zoals die door Cultuur in de Spiegel wordt voorgesteld. Door de gedifferentieerde werkwijze die in deze producten wordt aangeboden vinden de culturele basisvaardigheden een natuurlijke plaats.

Wij geven de docent de gelegenheid om het bezoek aan het Kunstfort goed voor te bereiden met gedegen informatie en opdrachten. Bij het Kunstfort staan goed opgeleide workshopdocenten en rondleiders klaar, en na het bezoek heeft u inspirerende verwerkingsopdrachten tot uw beschikking.