Ga direct naar inhoud

Verhalen schrijven (schrijfwedstrijd)

Herschrijven en omgaan met aanwijzingen en 'kritiek'

Blauwe golf

Na een uitgebreide schrijfles, waarin wordt uiteengezet hoe je een verhaal opzet, wat een goed verhaal nodig heeft, waaraan je moet denken bij een goede plot, wie zijn de hoofdpersonen en wat zijn hun karakters, wat gebeurt ermee etc., zullen alle kinderen een verhaal schrijven. Deze worden gelezen en van commentaar voorzien (altijd positief opbouwend!!) door uitgever en schrijver Harald Timmer.

De terugkoppeling vindt in eerste instantie schriftelijk plaats, waarna Harald Timmer voor een tweede keer de groep bezoekt. Kinderen kunnen hun vragen stellen over de feedback en Harald Timmer zal algemeenheden verduidelijken aan de groep. Aansluitend gaan de kinderen hun verhalen herschrijven (niet een nieuw verhaal maken, maar juist hun eerder geschreven verhaal verbeteren naar aanleiding van de terugkoppeling).

Harald Timmer beoordeelt de herschreven verhalen en bepaalt een eventuele winnaar. Niet het beste verhaal, maar degene die op de beste manier de tips en tricks heeft gehanteerd, komt hiervoor in aanmerking.